Doa tolak bala segala bentuk musibah dan bencana latin lengkap

Doa tolak bala segala musibah dan bencana latin lengkap –
Tolak bala adalah upaya ikhtiar untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Alloh SWT agar kita semua dijauhkan dari bencana dan musibah dilansir dari situs dompetdhuafa.org bahwasanya Indonesia memiliki aneka macam suku dan budaya. Salah satu budayanya merupakan ritual tolak bencana. Ritual yang disertai doa, dilakukan buat melindungi diri menurut bencana. Ternyata pada Agama Islam juga terdapat doa tolak bencana yang bisa kita lafalkan. Sebelum mengetahui bagaimana doanya, alangkah baiknya kita mengerti dulu konsep doa tolak bencana pada Islam.

Pengertian Doa Tolak Bala

Bala pada bahasa Indonesia mempunyai arti malapetaka, kemalangan, cobaan. Musibah yg datang secara datang-tiba pada umat insan. Dalam kondisi musibah, sudah sebagai insting alamiah insan ingin melindungi diri berdasarkan bencana. Salah satunya menggunakan melakukan ritual tolak bala atau melafalkan doa tolak bala.

Dalam Islam, ritual ibadah nir terlepas dari Rukun Islam. Yakni syahadat, sholat, puasa, berzakat, dan pergi haji apabila mampu. Apabila terdapat ritual di luar rukun Islam, tentu bukan termasuk bagian berdasarkan ketentuan Allah SWT.

Doa tolak bala merupakan bacaan doa yg dihaturkan sang seseorang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya mendapat proteksi menurut bencana. Nabi Muhammad telah mencontohkan beberapa doa tolak bencana yg bisa kita bacakan setelah sholat.

Apalagi dalam kondisi wabah corona waktu ini, kita perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Memohon perlindungan supaya upaya kita mengatasi virus corona tidak sia-sia.

Berdoa memohon proteksi Allah jua dianjurkan oleh Nabi Muhammad pada riwayat hadits Bukhari, “Berlindunglah kalian kepada Allah menurut kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus menerus, buruknya qadha dan kesenangan musuh atas musibah yg menimpa kalian.” (HR. Bukhari)

Baca Lainya:  Doa ketika mendengar petir atau halilintar

Lafal Doa Untuk Menolak Bala
Ada beberapa versi menurut banyak sekali sumber, doa tolak bala yg bisa kita lafalkan. Doa yang ditujukan kepada Allah SWT supaya diberikan proteksi berdasarkan marabahaya. Berikut ini lafal doa tolak bala yang sanggup kamu baca sehabis sholat fardhu:

Memohon Dihindarkan Dari Bencana

“Allahummadfa’ ‘annal ghalaa’a wal wabaa’a wal fahsyaa’a wal munkara was suyuufal mukhtalifata wasy syadaa’ida wal mihana maadhahara minhaa wa maabaathana. Mim balaadinaa khaassataw wa min buldaanil muslimiina ‘aammatan. Innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir.”

Artinya: Ya Allah, hindarkanlah dari kami kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan-perbuatan keji dan munkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, paceklik-paceklik dan segala ujian, yang lahir maupun batin dari negeri kami ini pada khususnya dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya engkau atas segala sesuatu adalah kuasa.

Doa Memohon Jalan Keluar dari Musibah

“Allahumma bihaqqil faatihati wa sirril faatihati yaa faarijal hammi wa yaa kaasifal ghammi yaa man li’ibaadihii yaghfiru wa yarhamu yaa daafihal balaa -i yallaahu wa yaa daa fihal balaa -i yaa rahmaanu wa yaa daafi’al balaa -i yaa rahiim.”

Artinya: Ya Allah dengan hakikat Al Fatihah dan rahasia yang ada dalam Al Fatihah, wahai pemberi jalan keluar, wahai pembuka atas kegelisahan, wahai Tuhan yang kepada hambaNya Mengampuni dan Menyayangi. Wahai Penolak bala ya Allah wahai Pengasih, wahai Penolak bala ya Allah wahai Maha Penyayang.

Baca Lainya:  Doa setelah sholat taraweh dan witir lengkap

Doa Untuk Memohon Perlindungan dari Wabah Penyakit

“Allahumma inni a’uudzubika minal baroshi wal junuuni wal judzaami wa min sayyi -il asqoom.”

Artinya: Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang (kulit), gila, lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit.

Doa Memohon Keselamatan

“Allaahummaftah lanaa abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni’mah, wa abwaabar rizqi, wa abwaabal quwwah, wa abwaabas shihhah, wa abswaabas salaamah, wa wa asbwaabal ‘aafiyah, wa abwaabal jannah. Allaahumma ‘aafinaa min kulli balaa’id duniyaa wa ‘adzaabil aakhirah, washrif ‘anna bi haqqil Qur’aanil ‘azhiim wa nabiiyikal kariim syarrad duniyaa wa ‘adzaabal aakhirah. Ghafarallaahu lanaa wa lahum bi rahmatika yaa arhamar raahimiin. Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘an maa yashifuun, wa salaamun ‘alal mursalin, walhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.”

Artinya: Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiyah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al Quran yang agung dan derajat nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai, zat yang maha pengasih. Maha suci Tuhanmu, Tuhan keagungan, dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

Sedekah Menjadi Penangkal Bala
Selain berdoa, amalan yang dapat menghindarkan kita dari bencana adalah sedekah. Dalam kondisi bencana, sedekah dapat membantu orang yang sedang kesulitan. Membantu mereka untuk bangkit menghadapi musibah yang sedang terjadi. Dengan sedekah, semua orang saling bekerja sama untuk mengatasi bala yang datang.

Baca Lainya:  Tata cara dan doa mandi wajib sesuai sunah

Sedekah menjadi amalan tolak bala, dijelaskan hadits riwayat Tirmidzi, “Nabi bersabda: Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah, dan menolak kematian yang buruk.” (HR. Tirmidzi)

Untuk menghadapi wabah virus Covid-19, kita perlu lebih rajin membaca doa tolak bala, serta saling bahu-membahu mengatasi musibah ini. Jika kamu kesulitan untuk menghapalkan bahasa arab, kamu dapat berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kesungguhan doa dan usaha kita insya Allah akan dilihat oleh Allah SWT.

Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan agama Islam khususnya doa tolak bala agar kita semua dijauhkan dari segala penyakit dan bencana,amin

karyono

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.